Nyhet

Enkel svenska

Mona Balldin & Göran Tengnäs
Ur innehållet i detta läromedel kan nämnas Ord och begrepp i vardagen, Synonymer och motsatsord, Lässtrategier och läsförståelse, Skrivstrategier, Bearbeta texter, Sambandsord, Att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter, Berätta med stödord och bilder, Stavningsregler, Skiljetecken, Meningsbyggnad, Ordklasser, Att använda ordböcker, Berättande texter, Sakprosatexter, som beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, Tankekartor  och stödord, Låneord, Dialekter, Nordiska språk, samt Minoritetsspråk. 
Vi tipsar
Nu hittar ni oss även på Instagram!
Börja följa oss under oktober och var med i utlottningen av ett valfritt läromedel.

 

LogistikTeamet Sverige AB sköter kundtjänst, distribution och fakturering för Tengnäs Läromedel.

Beställningar görs enklast i vår webbutik eller per telefon till
019 - 20 69 40 eller per e-post till info@logistikteamet.se.

Avtalskunder kan beställa direkt
hos Läromedia Bokhandel AB och GR Utbildning.

Enkelt om människokroppen

Marie Tengnäs
Eleverna får läsa om Kroppsdelar, Cellen, 
Hjärnan, Synen, Hörseln, Balansen, Lukten, 
Smaken, Känseln, Huden, Skelettet, Tänderna, Musklerna, Matens väg, Blodets väg, Andningen, Kroppens rening, Mat, Motion och hygien, Sömn och När kroppen inte mår bra.

Enkel fysik

Göran Tengnäs
I läromedlet Enkel fysik tar vi bland annat upp Luft, Värme, Väder, Kraft och rörelse, Balans, tyngdpunkt och jämvikt, Magnetism, Elektricitet, Energi och energikällor, Ljud, Telefonen, Ljus, Glasögon och kameror, Astronomi, Solsystemet, samt Året och årstiderna.

Enkel kemi

Göran Tengnäs
I läromedlet Enkel kemi behandlas Atomer och molekyler, Metaller, Olika material, Vatten och luft, Fast, flytande eller gas, Blandningar och lösningar, Syror och baser, Farliga ämnen, Kemiska reaktioner, Matens kemi, Kemikalier påverkar hälsa och miljö, samt Fossila och förnybara bränslen.