Nyhet

Enkel religionskunskap 7-9 - del 1

Mona Balldin & Göran Tengnäs
I läromedlet Enkel religionskunskap 7-9 ~ del 1 presenteras enkla och tydliga texter i religionskunskap som är kunskapskravs-relaterade enligt Lgr 11. Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med klassundervisning, specialundervisning eller med nyanlända elever på högstadiet.
Bland rubrikerna kan nämnas
Vad är religionskunskap?, Livsfrågor och livsåskådningar, Världsreligionerna, Judendom, Kristendom, Islam, Mesopotamien och det gamla Egypten, Antikens Grekland, samt Det romerska riket.
Vi tipsar

Nu hittar ni oss även på Instagram!

 

LogistikTeamet Sverige AB sköter kundtjänst, distribution och fakturering för Tengnäs Läromedel.

Beställningar görs enklast i vår webbutik eller per telefon till
019 - 20 69 40 eller per e-post till info@logistikteamet.se.

Avtalskunder kan beställa direkt
hos Läromedia Bokhandel AB och GR Utbildning.

Enkel religionskunskap 7-9 del 2

Mona Balldin & Göran Tengnäs
I läromedlet Enkel religionskunskap 7 - 9 ~ del 2 presenteras enkla och tydliga texter i religionskunskap som är kunskapskravs-relaterade enligt Lgr 11. Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med klassundervisning, specialundervisning eller med nyanlända elever på högstadiet.
Bland rubrikerna kan nämnas Religion i Sverige, Hinduism, Buddhism, Andra livsåskådningar, Konflikter och möjligheter, Identitet, Religion och vetenskap, samt Etik och moral.

Enkelt om bondgården

Marie Tengnäs
Enligt Lgr 11 ska eleverna arbeta med skildringar av livet förr, årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider, djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider, hur djur och växter kan sorteras, grupperas och artbestämmas, namn på vanligt förekommande arter, val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa, återvinning i hemmet och i närområdet, olika mattraditioner, några vanliga föremål där enkla mekanismer används, samt hur föremål har förändrats över tid.

Enkelt om världen och kartan

Marie Tengnäs
I Enkelt om världen och kartan presenteras enkla och tydliga texter och uppgifter som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 11.

Eleverna får bl a läsa om Kontinenternas, världsdelarnas och världshavens lägen på jordgloben, Växter, djur och natur i olika världsdelar, Kända platser och sevärdheter runt om i världen, Flaggor från olika länder, Fysiska och mentala kartor över den
närmaste omgivningen, Kartans tecken, färger och symboler, samt Platser, lägen, gränser, väderstreck och storleksrelationer.