Nyhet

Enkel Historia 7 - 9 ~ del 1

Göran Tengnäs
I denna del tar vi upp Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700, samt, Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900.
Bland rubrikerna kan nämnas Samlare, jägare och bönder, Mesopotamien, Det gamla Egypten, Kina - mittens rike, Antikens Grekland, Det romerska riket, Det arabiska riket, Europa upptäcker världen, Renässansen, Indianriken i Amerika, Upplysningen, Den amerikanska revolutionen, Franska revolutionen, Den industriella revolutionen samt Sverige blir ett industriland.
Vi tipsar
Nu hittar ni oss även på Instagram!
Börja följa oss under oktober och var med i utlottningen av ett valfritt läromedel.

 

LogistikTeamet Sverige AB sköter kundtjänst, distribution och fakturering för Tengnäs Läromedel.

Beställningar görs enklast i vår webbutik eller per telefon till
019 - 20 69 40 eller per e-post till info@logistikteamet.se.

Avtalskunder kan beställa direkt
hos Läromedia Bokhandel AB och GR Utbildning.

Enkelt om programmering 1.0

Marie Tengnäs
Eleverna får arbeta med Mönster, Stegvisa instruktioner, Symboler, Koder, Algoritmer, Buggar, Sortera information, Styra mänsklig robot, De första datorerna, Robotar, Internet samt Vad är programmerat?.

Enkel fysik

Göran Tengnäs
I läromedlet Enkel fysik tar vi bland annat upp Luft, Värme, Väder, Kraft och rörelse, Balans, tyngdpunkt och jämvikt, Magnetism, Elektricitet, Energi och energikällor, Ljud, Telefonen, Ljus, Glasögon och kameror, Astronomi, Solsystemet, samt Året och årstiderna.

Enkel Historia 7 - 9 del 2

Göran Tengnäs
I denna del tar vi upp Imperialism och världskrig, samt Demokratisering, efterkrigstid och globalisering.
Bland rubrikerna kan nämnas Demokrati i Sverige, Europa behärskar världen, Första världskriget, Revolution i Ryssland, Mellankrigstiden, Andra världskriget, Efterkrigstiden, Det kalla kriget, Kolonierna gör sig fria, Globaliseringen, Sverige under 1900-talet, samt Urfolket samerna och andra nationella minoriteter i Sverige.